Moduly dostupné v redakčním systému Edukey

Novinky

Pro rychlé informování návštěvníků stránek formou aktuality. Název, popisek a volitelně i fotografie.


Stránky

Hlavní modul pro kompletní správu obsahu podstránek webu, jako je kontakt, historie školy, zaměstnanci a další.


Články

Slouží k tvorbě článků, které můžete libovolně kategorizovat, zařazovat k určitému datu a samozřejmě vkládat fotografie.


Fotogalerie

Pravděpodobně nejnavštěvovanější část každého webu. Tento modul umožňuje jednoduše a rychle spravovat veškeré fotogalerie. Nejste omezeni počtem a řazení fotografií řešíte jednoduchým přetažením myší.


Menu

Správa položek v hlavní menu i celého podmenu. Jednoduše a přehledně ve stromové formě. Položky přesouváte a editujete jednoduše myší.


Soubory

Modul pro evidenci všech souborů, jako jsou PDF dokumenty a další.


Ankety

Jednoduchá správa anket formou otázky a libovolného počtu odpovědí.


Kalendář s událostmi

Rodiči, žáky i učiteli pochvalovaný modul. V přehledném kalendáři lze spravovat události, které můžete zadávat v jakémkoliv intervalu dní a času OD - DO.


Nástěnka žáků

Modul podobný modulu Novinky, jen je určen speciálně pro žáky, aby bylo možné odlišit informace pro žáky od ostatních aktualit.


Uživatelé a skupiny

Pro správu obsahu stránek ve více uživatelích lze definovat jednotlivé skupiny a jejich pravomoce. Počet skupin ani uživatelů není nijak omezen.

A jakýkoliv další...

Jak prosím? Ano, naše filozofie vývoje systému Edukey je založena především na zpětné vazbě od samotných uživatelů. Pokud některý z ředitelek/ředitelů přijde s nápadem na nový modul, který by se mu v redakčním systému líbil, chybí tam, něbo ho prostě viděl někde jinde, tak ho tam prostě doprogramujeme. Získají ho tak všechny školy automaticky a je pouze na nich, zda ho budou chtít využívat. A samozřejmě zadarmo!